Акваријус

 

Кос Митровица

Aleksandar Dunđerin

Упознавање Косова и разбијање предрасуда

Митровичка уметничка резиденција прилика је да се учесници упознају и са различитим културолошким и цивилизацијским наносима кроз време, како би што боље разумели шта данас јесте и град у којем бораве и Косово у целини.