Акваријус

 

Кос Митровица

Квиз знања: „Мозгобоља“

Од суботе 9. септембра 2023. године у Приватном културном центру „Акваријус“ организоваће се нови квиз знања „Мозгобоља“, чији је уредник и водитељ Милош Дамјановић. Почетак квиза заказан је за 20 часова. Пријаве се у току. „Мозгобоља“ је осмишљена као квиз у којем се, кроз дружење и забаву, такмичари надмећу из различитих области знања (култура и уметност, историја, географија, спорт, политика, опште знање). За победника сваког квиза обезбеђене су новчане награде. Сваки квиз биће засебан и бодови се неће преносити из кола у коло. Свака екипа броји пет такмичара (и две резерве).

Уредник и водитељ „Мозгобоље“: Милош Дамјановић

Милош Дамјановић припремио је значајне новине у односу на стандардне, постојеће квизове знања. Најпре, посебан простор у „Акваријусу“ предвиђен је за публику која ће у одређеним играма узети активно учешће („помоћ публике“). У квизу ће се смењивати игре у којима ће такмичари одговарати колективно, али и појединачно (екипа, у зависности од области, сама бира такмичара који ће одговарати индивидуално). Свака екипа, односно такмичар, имаће прилику да користи одређене погодности („помоћ публике“ или „замену питања“). Такође, у последњој игри свака екипа имаће по три пута прилику да тражи бонус питање и на тај начин, уколико одговори тачно, може да удвостручи број бодова. За регуларност квиза, као и за жалбе, биће одговоран супервизор, који ће током трајања надметања асистирати Милошу Дамјановићу и тиме убрзати процес такмичења и учинити га транспарентнијим. Између сваке игре предвиђене су кратке музичке паузе, које ће омогућити, и такмичарима и посетиоцима, поред провере знања, и посебан угођај и добар провод.

Идејни творац и оснивач „Окршаја мозгова“, првог митровичког квиза знања у „Акваријусу“: Бане Нешовић

Пријаве такмичарских екипа, као и резервације столова за публику, можете извршити преко наших фејсбук и инстаграм страница, лично у „Акваријусу“, као и путем телефона +381649018260.

ИГРЕ

1 Чик погоди
Класична игра знања за загревање. Десет питања, колективно се одговара на папиру који се након игре предаје на контролу. Сваки тачан одговор доноси 2 поена. Нема негативних поена. Ова игра је, међутим, изузетно важна, јер ће екипа са највише освојених бодова имати прилику да прва бира област (од неколико понуђених) на почетку друге игре.

2 Изађи на црту Шлому
Питања су подељена на области којих има онолико колико има и такмичарских екипа. Називи области се објављују непосредно пре почетка игре. Екипа која је освојила највише бодова у претходној игри има прилику да прва бира једну област од понуђених, екипа са најмање освојених бодова последња добија област која преостане. У случају да две или више екипа имају исти број бодова након прве игре, предност приликом бирања области одређује се бацањем коцкице.
Након што одабере област, екипа одређује једног такмичара који „излази на црту Шлому“ и одговара на пет питања. Сваки такмичар има прилику на једну „замену питања“ и на једну „помоћ публике“. Уколико се определи за помоћ публике, извлаче се три броја (сваки посетилац добија пре почетка квиза број), и та три представника публике прилазе такмичару и консултују се са њиме. Такмичар може, али и не мора да послуша публику. Тачан одговор на питање доноси 3 поена, нетачан – 1 поен.

3 Пантомима
Свака екипа одређује такмичара који ће остатку екипе објашњавати појмове, без речи, само уз помоћ гестикулација. Сваки такмичар добија папир на којем је исписано 10 појмова, поређаних по тежини. Објашњава редом, од првог ка последњем појму. Тек када екипа тачно одговори, може да пређе на објашњење следећег појма. Временско трајање игре је 2 минута за сваку екипу. Сваки погођен појам доноси 2 поена. Нема негативних поена.

4 Шломовизија
Правила игре и бодовање ће бити објашњени за време квиза.

5 Локалпатриотизам
Питања су из области завичајне тематике. Колективно се одговара на свако питање. Тачан одговор доноси 2 поена. Нема негативних поена.

6 Човеку од слуха и комарац је музика
Питања су из области музике. Колективно се одговара. Тачан одговор на свако питање доноси 2 поена.

7 Поново изађи на црту Шлому
Питања су подељена на области којих има онолико колико има и такмичарских екипа. Називи области се објављују непосредно пре почетка игре. Екипа која је освојила највише бодова у претходним играма има прилику да прва бира једну област од понуђених, екипа са најмање освојених бодова последња добија област која преостане. У случају да две или више екипа имају исти број бодова након претходних игара, предност приликом бирања области одређује се бацањем коцкице.
Након што одабере област, екипа одређује једног такмичара који „излази на црту Шлому“ и одговара на пет питања. То не може да буде такмичар који је самостално одговарао у другој игри!!! Сваки такмичар има прилику на једну „замену питања“ и на једну „помоћ публике“. Уколико се определи за помоћ публике, извлаче се три броја (сваки посетилац добија пре почетка квиза број), и та три представника публике прилазе такмичару и консултују се са њиме. Такмичар може, али и не мора да послуша публику. Тачан одговор на питање доноси 3 поена, нетачан – 1 поен.

8 Мозгобоља
Екипа кокетивно одговара на 15 питања из различитих области. Свака екипа има право на по три бонус питања путем којих, уколико тачно одговори, може да удвостручи број бодова. Уколико екипа жели бонус питање то мора да пријави након што водитељ квиза прочита питање. Бонус питање се тематски директно надовезује на питање које је постављено као основно. Одговоре након сваког питања сакупља супервизор квиза. Тачан одговор на свако питање доноси 3 поена, нетачан одговор – 1 поен.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *