Акваријус

 

Кос Митровица

Neodoljiva teškoća postojanja

\"\"

Неодољива тешкоћа постојања. Српска књижевност на Косову и Метохији 2000-2020.
Аутор: Александар Дунђерин
Рецензенти: др Марија Јефтимијевић Михајловић, др Јелена Марићевић Балаћ
Дизајн: Миљана Дунђерин
Издавач: „Алтернативна“, Косовска Митровица
Година издања: 2021.
ЦЕНА: 980 РСД (8 ЕВРА) – Не постоје бесплатни примерци

\"\"

О АНТОЛОГИЈИ

Књига Неодољива тешкоћа постојања резултат је Дунђериновог безмало десетогодишњег проучавања српске књижевности на Косову и Метохији. Претходили су јој бројни текстови штампани у књигама, уметничкој периодици и научним зборницима, као и прилози објављивани током 2019. и 2020. године на порталу Алтернативна о српским књижевним ствараоцима који су, по његовом мишљењу, обележили прве две деценије XXI века на Косову и Метохији. Управо је митровачки портал Алтернативна заслужна што је ова антологија штампана. Њена подршка, као и подршка колега са Косова и Метохије, Београда и Новог Сада, омогућила је да се шира јавност упозна са до сада непримећеном разноврсношћу и богатством савремене књижевности на Косову и Метохији. Такође, Неодољива тешкоћа постојања има амбицију да укине и неке предрасуде и стереотипе о косовској књижевности писаној на српском језику, те да покаже како она, и на тематском и на формалном плану, поседује аутентичност и самосвојност, и представља оригиналан допринос укупној националној литератури.
Антологија Неодољива тешкоћа постојања поред обимног предговора (студије) Александра Дунђерина о српској књижевности на Косову и Метохији насталој у периоду 2000-2020. године, садржи и текстове (поезија, проза, драма, есеј, хроника) седамнаест аутора са Косова и Метохије – Даринке Јеврић, Драгомира Костића, Слободана Костића, Живојина Ракочевића, Жарка Миленковића, Бранке М. Касаловић, Александре Јовичић, Душана Захаријевића, Ленке Јакшић Каксие, Срђана Кошанина, Јовице Марковића, Новице Соврлића, Петра Сарића, Александра Деспотовића, Вука Пантовића, Митре Рељић и Предрага Радоњића.
Будући да је основни циљ књиге покушај да се представе основни увиди у нововековну књижевну сцену Срба на Косову и Метохији (која се, у специфичним, некарактеристичним условима за XXI век, формира од 2000. до 2020. године) у ову антологију уврштена су књижевна дела само оних аутора који су у датом раздобљу највећи део времена провели живећи и стварајући на том подручју, без обзира на то где су рођени. Са друге стране, иако је критеријум приликом одабира текстова који су објављени подразумевао постојање уочљивих књижевних, уметничких и естетских вредности, водило се рачуна и о томе да се покажу стилске, поетске, идејне, идеолошке особености и различитости српске косовско-метохијске литературе.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *