Акваријус

 

Кос Митровица

Borilački klub – Knjigom o glavu!

\"Уредник

Од понедељка 18. фебруара 2019. године (19 часова) Приватни културни центар „Акваријус“ организује читалачке сусрете „Борилачки клуб – Књигом о главу“. Читалачки сусрети које ће водити Лазар Ракић, уредник програма, замишљени су као сирова дебата аргументима о основним проблемима друштвеног живота наше заједнице (културно-уметничким, филозофским, социјално-политичким). Циљ читалачких сусрета јесте ширењe простора слободе и могућност отворене расправе лицем у лице, без рукавица. „Борилачки клуб – Књигом о главу“ користиће се методом читалачког круга, тако што ће пред сваки састанак учесници морати да прочитају текст или одломак из књиге аутора о коме ће се дискутовати.
За први састанак предвиђено је да се чита одломак из књиге „Стопе у песку“, изабраних политичких текстова Борислава Пекића, а основни мотив разговора ће бити питање превладавања унутрашњих противуречности у српском друштву, са посебним освртом на питање грађанског и националног у нашем друштвено-политичком контексту. Основно и једино правило „Борилачког клуба – Књигом у главу“ јесте то да се задати текст мора прочитати и да учесник мора доћи припремљен у „Акваријус“.

\"stope_u_pesku-borislav_pekic_v\"

Потреба за оваквом врстом читалачких сусрета настаје у тренутку када се расправе у српском јавном простору воде углавном међу истомишљеницима, а аргументи неистомишљеника се или игноришу или показују као безвредни, етикетирају на начин да се саговорник или супарник дискредитује. Идеална јавна сфера, међутим, подразумева простор ослобођен од било чије регулације, где сви људи имају једнак приступ информацијама, једнаку могућност да допринесу јавној дебати која треба да буде слободна. Отуда иза читалачких сусрета у „Акваријусу“ не стоји ниједна државна или међународна институција, нити невладина организација, већ искључиво појединци којима је циљ да јавну сферу обогате аргументованом полемиком и разговором између неистомишљеника.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *