Акваријус

 

Кос Митровица

Иван Гушић. Послератни градови: Белфаст, Митровица и Мостар

Иван Гушић (Босна и Херцеговина, Шведска), постдокторски истраживач на Универзитету Лунд у Шведској биће гост Приватног културног центра „Акваријус“ у Косовској Митровици у уторак 19. априла 2022. године у 20 часова. Повод за разговор са овим социологом и антропологом је његово истраживање суживота, сарадње и контакта између људи у градовима после рата (у Белфасту, Митровици и Мостару) које је објављено у књизи „Оспоравање мира у послератном граду. Белфаст, Митровица и Мостар“ (Contesting Peace in the Postwar City. Belfast, Mitrovica and Mostar).
Улаз је слободан. Разговор ће се одвијати на српском, односно хрватском језику, али је обезбеђен и превод на енглески језик.

Гушић истражује начине управљања променама и континуитетом у послератним урбаним просторима. Његова књига пружа богат емпиријски материјал из градова Мостара, Митровице и Белфаста, ослањајући се на нијансиране увиде из теренског рада. Ова интердисциплинарна књига истражује зашто послератни град јача, а не превазилази свој континуитет рата у миру. Иван Гушић анализира различите урбане сукобе у послератном Белфасту, Митровици и Мостару, показујући како се сукоби из рата – као и његово насиље, репресија и неред – континуирано одржавају у послератном граду. Ипак, истовремено открива и наговештаје критичких гласова који покушавају да премосте антагонистичке поделе које прожимају послератни град. Књига „Оспоравање мира у послератном граду. Белфаст, Митровица и Мостар“ представља социолошку и антрополошку студију, али задире и у области политикологије, географије, међународних односа, урбаног планирања.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *