Акваријус

 

Кос Митровица

О заштити деце и позитивном родитељству

Двосатна сесија на тему „Заштита деце и пружање смерница о позитивном родитељству“, намењено за родитеље/старатеље деце којима је потребна подршка у раду са њима, биће одржана у митровичком Приватном културном центру „Акваријус“ 21. децембра 2023. године у 18.00. Сесију води др Биљана Јаредић. Ова активност се спроводи у оквиру пројекта организације Save the Children која има за циљ пружање психосоцијалне подршке и пружање подршке васпитању, односно заштити деце услед различитих изазова који се дешавају свакодневно у нашим заједницама.
Сесија за родитеље је конципирана тако да се на почетку постави конкретан циљ на коме желимо радити и која су то пожељна понашања родитеља и деце које желимо постићи кроз усвајање принципа позитивног родитељства.
Основни метод рада на сесији биће интерактивни метод где ће активности бити подстицане самим члановима групе. Учесници на сесији ће путем открића и заједничког рада и изношењем личних искустава долазити до адекватних облика понашања у родитељству.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *